ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BODART&GONAY ΣΤΟ ΗΥΑΤΤ-2007

Την Άνοιξη του 2007 έγινε επίσημη τεχνική παρουσίαση των προϊόντων της εταιρίας BODART&GONAY στο ξενοδοχείο HYATT στη Θεσσαλονίκη. Στην παρουσίαση από πλευράς BODART&GONAY παρευρέθη ο υπεύθυνος εξαγωγών της εταιρίας Robert Christian. Η παρουσίαση έγινε σε δύο ενότητες, η πρώτη αφορούσε τους διακοσμητές-αρχιτέκτονες και κατασκευαστές και η δεύτερη τους συνεργάτες της εταιρίας ΤΖΑΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ από όλη την Ελλάδα όπου έγινε αναλυτικότερη τεχνική ενημέρωση για τις τεχνολογικές καινοτομίες και την λειτουργία των προϊόντων που παράγει η BODART&GONAY.