Ξύλο - Σόμπες

Eva Calor

L: 59.7 D: 65.4 H: 88.1
Power: 26.8

Spartherm

L: 576 D: 502 H: 1187
Power: 7.7
L: 575 D: 502 H: 1187
Power: 7.7
L: 539 D: 539 H: 1381
Power: 7.7
L: 539 D: 539 H: 1703
Power: 7.7
L: 556 D: 498 H: 1390
Power: 9.1
L: 583 D: 468 H: 1481
Power: 7.7
L: 583 D: 468 H: 1190
Power: 7.7
L: 583 D: 468 H: 1190
Power: 7.7
L: 1100 D: 350 H: 991
Power: 5.2