Ξύλο - Σόμπες

Spartherm

L: 1150 D: 450 H: 977
Power: 9
L: 438 D: 378 H: 1115
Power: 6.5
L: 500 D: 440 H: 1115
Power: 6.5
L: 438 D: 378 H: 1297
Power: 6.5
L: 438 D: 378 H: 1115
Power: 6.5
L: 500 D: 440 H: 1115
Power: 6.5
L: 590 D: 505 H: 1272
Power: 9.1
L: 592 D: 504 H: 1270
Power: 6.5
L: 589 D: 496 H: 1298
Power: 6.5
L: 597 D: 529 H: 1079
Power: 9.1