Ξύλο - Σόμπες

Spartherm

L: 404 D: 404 H: 1502
Power: 9.8
L: 404 D: 404 H: 1436
Power: 7.8
L: 511 D: 420 H: 1096
Power: 9.1
L: 568 D: 481 H: 1310
Power: 9.1
L: 448 D: 452 H: 1140
Power: 6.5
L: 481 D: 481 H: 1436
Power: 6.1
L: 481 D: 481 H: 1636
Power: 7.9
L: 481 D: 481 H: 1636
Power: 7.9
L: 406 D: 406 H: 1156
Power: 7.8
L: 406 D: 406 H: 1436
Power: 7.8