Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
H2LJ 01 HEAT 88.66 Romotop Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 14 81 % 851 555 626 315 kg
Η2Χ 01 ΗΕΑΤ 80.50 Romotop Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 12 81 % 1005 541 1005 185 kg
Ambiente a5 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 9.1 78 % 556 498 1390 305 kg
Ambiente a7 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 583 468 1190 300 kg
Ambiente a1 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 576 502 1187 220 kg
Ambiente a2 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 575 502 1187 220 kg
Ambiente a3 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 539 539 1381 180 kg
LINEAR Module XS Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 5.2 80 % 1100 350 991 56.5 kg
Stovo S Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 438 378 1115 175 kg
Ambiente a8 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 583 468 1190 300 kg
Stovo S - plus Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 500 440 1115 145 kg
Ambiente a4 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 539 539 1703 180 kg
Ambiente a6 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 82 % 583 468 1481 490 kg