Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Heightεικονίδιο ταξινόμησης Weight
Zaira Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 13 87.5 % 47.5 51.2 100 127 kg
QUADRA DROP-IN I Spartherm-Ebios Καυστήρες Βιοαιθανόλη 698 233 102 18.5 kg
QUADRA DROP-IN IΙ Spartherm-Ebios Καυστήρες Βιοαιθανόλη 1198 233 102 33 kg
QUADRA DROP-IN IΙΙ Spartherm-Ebios Καυστήρες Βιοαιθανόλη 1678 233 102 47.5 kg
QUADRA BASE Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 600 292 103 19 kg
ELIPSE BASE Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 960 240 103 19.5 kg
Diva Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 9.5 88.5 % 84.5 24.8 103.4 99 kg
Adele Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 8.8 90 % 54.7 52.2 106.5 92 kg
Erminy Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 9 90 % 54.7 52.2 110.6 112 kg
Patty Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 8.1 86 % 49.2 42.8 111.1 104 kg
Tosca 15 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 16.3 91.5 % 60.6 59 111.4 157.5 kg
Maria Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 13 73 58.6 112.9 209.7 kg
Agnese Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 13 86 % 95.2 62.6 112.9 245 kg