Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Lengthεικονίδιο ταξινόμησης Depth Height Weight
Ginevra Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 8.1 86 % 47.6 41.7 112.9 160 kg
Tosca 13 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 13 92.9 % 48.7 51.8 92.4 117.8 kg
Patty Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 8.1 86 % 49.2 42.8 111.1 104 kg
Zoe Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 15.4 88.5 % 50.2 54.1 117.4 143 kg
Alberta Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 8.1 86 % 50.4 43.3 128.2 152 kg
Adele Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 8.8 90 % 54.7 52.2 106.5 92 kg
Erminy Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 9 90 % 54.7 52.2 110.6 112 kg
Alina Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 9 90 % 54.7 52.2 93.2 112 kg
Matilde Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 5.6 88.5 % 54.7 26.5 70 34.2 kg
Marica Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 8.1 86 % 55.7 42.9 112.9 126 kg
Angelica Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 26.8 72.5 % 59.7 65.4 88.1 209 kg
Roberta Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 26.8 72.5 % 59.7 65.4 88.1 209 kg
Nina Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 7.5 89.1 % 59.8 61.8 91.6 135 kg