Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weightεικονίδιο ταξινόμησης
Global 55 CF Dru Ίσια Αέριο 3.9 78 % 487 320 346 43 kg
Global 55XT CF Dru Ίσια Αέριο 4.5 78 % 487 320 521 43 kg
ELIPSE Z Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 690 240 408 44.5 kg
QUADRA DROP-IN IΙΙ Spartherm-Ebios Καυστήρες Βιοαιθανόλη 1678 233 102 47.5 kg
Gaia Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 4 741 296 50 kg
Global 90 CF Dru Ίσια Αέριο 4.3 69 % 870 341 327 50 kg
LINEAR Module XS Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 5.2 80 % 1100 350 991 56.5 kg
Global 55XT BF Dru Ίσια Αέριο 4 84 % 487 255 521 60 kg
Global 60XT BF Dru Ίσια Αέριο 6.5 84 % 602 295 550 61 kg
Global 60 Corner BF Dru Δύο όψεων Αέριο 6 84 % 661 325 450 62 kg
Betty Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 9 90 % 44.9 52.6 92.4 62.7 kg
Global 70XT CF Dru Ίσια Αέριο 4.6 73 % 680 350 584 63 kg
TOWER Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 450 450 1493 64 kg