Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
Ambiente a2 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 575 502 1187 220 kg
Stovo M Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 438 378 1297 233 kg
Stovo S Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 438 378 1115 175 kg
Stovo L-plus Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 500 440 1115 132 kg
Redoro M Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.8 80 % 404 404 1436 210 kg
Passo M Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.9 80 % 481 481 1636 225 kg
Stovo L Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 438 378 1115 125 kg
Redoro S Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 9.8 80 % 404 404 1502 160 kg
Ambiente a5 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 9.1 78 % 556 498 1390 305 kg
Stovo S - plus Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 500 440 1115 145 kg
Ambiente a1 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 576 502 1187 220 kg
Moro Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 589 496 1298 280 kg
Ambiente a6 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 82 % 583 468 1481 490 kg