Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Powerεικονίδιο ταξινόμησης Effic. Length Depth Height Weight
QUADRA BASE Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 600 292 103 19 kg
ELIPSE BASE Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 960 240 103 19.5 kg
FENIX BORA Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 1400 310 428 73 kg
FENIX SCIROCCO Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 1984 400 1017 130 kg
LIBERTY Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 1000 1000 1600 78 kg
TOWER Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 450 450 1493 64 kg
THE CITY Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 1000 265 800 40 kg
ARCHITECTURE SL Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 605 202 430 40 kg
ELIPSE WALL Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 960 293 405 24 kg
OXFORD 600 Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 900 151 540 29 kg
OXFORD 700 Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 1150 151 590 37 kg
QUADRA WALL Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 600 328 400 25 kg
KENSINGTON Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 800 275 400