Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
Ambiente a8 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 583 468 1190 300 kg
BISOLID SAVER COMBI Erato Λέβητες Ξύλο
BISOLID SAVER COMBI Erato Λέβητες Pellet
Tosca 15 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 16.3 91.5 % 60.6 59 111.4 157.5 kg
Tosca 20 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 25.5 94.5 % 60.6 58.8 119 167.9 kg
Zaira Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 13 87.5 % 47.5 51.2 100 127 kg
Flora Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 5.6 88.5 % 74.1 30 93.1 65 kg
Milly Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 13 87.5 % 46.6 55.5 99.9 105 kg
Tosca 13 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 13 92.9 % 48.7 51.8 92.4 117.8 kg
Matilde Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 5.6 88.5 % 54.7 26.5 70 34.2 kg
Rita Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 9 90 % 43.4 50.6 91.2 66.1 kg
Tosca 27 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 27 60.6 58.8 119 167.9 kg
Tosca 24 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 25.5 94.5 % 60.6 60.6 120.3 167.9 kg