Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
Speedy MRh Spartherm Στρογγυλεμένα συρόμενα Ξύλο 9 81 % 680 602 1531 235 kg
Varia B-FDh-4S Spartherm Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 11 79 % 1.209 667 1.276 350 kg
Speedy MR Spartherm Στρογγυλεμένα ανοιγόμενα Ξύλο 9 81.1 % 653 366 1527 200 kg
Varia FD Spartherm Διαμπερή ανοιγόμενα Ξύλο 11 78.3 % 808 1227 240 kg
Varia FD-4S Spartherm Διαμπερή ανοιγόμενα Ξύλο 11 78.3 % 808 1227 240 kg
Varia 2Rh-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
Varia 2Rh Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
Varia 2R-100h-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11 79.3 % 1100 584 1439 280 kg
Varia FDh Spartherm Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 11 78.3 % 808 631 1407 260 kg
Varia FDh-3S Spartherm Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 11 78.3 % 808 651 1407 260 kg
Varia 2R-55h GET und Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 791 565 1669 245 kg
Varia 2R-55h GET DH Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 791 565 1669 245 kg
Varia 2R Spartherm Δύο όψεων ανοιγόμενες Ξύλο 11.7 80 % 780 426 1368 270 kg