Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Heightεικονίδιο ταξινόμησης Weight
Speedy 1Vh-4S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 9 78 % 815 588 1407 270 kg
Madura Leda Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 8 75 % 644 687 1410 780 kg
Speedy Ph Spartherm Στρογγυλεμένα συρόμενα Ξύλο 7 79.8 % 536 528 1422 160 kg
Arte U-70h-4S Spartherm Τριών όψεων συρόμενα Ξύλο 11 78.5 % 1056 1075 1423 375 kg
Arte U-90h-4S Spartherm Τριών όψεων συρόμενα Ξύλο 13 78.1 % 1256 1275 1423 464 kg
Varia 2Rh-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
Varia 2Rh Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
Varia 2Lh-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
Varia 2Lh Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
Arte U-50h-4S Spartherm Τριών όψεων συρόμενα Ξύλο 9 79.5 % 632 652 1430 240 kg
ANGLE 66, AL/R 2 LE 01 Romotop Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11 743 605 1430 255 kg
ANGLE 66, AL/R 2 LG 01 Romotop Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11 85 % 743 605 1430 260 kg
ANGLE 88, AL/R 2 LF 01 Romotop Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 12 83 % 963 605 1430 320 kg