Μοντέλοεικονίδιο ταξινόμησης Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
Varia 1Vh-3S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 11 78.3 % 800 602 1286 260 kg
Varia 1Vh-4S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 11 78.3 % 800 599 1286 260 kg
Varia 1Vh-H2O-XL-4S Spartherm Ίσια Ξύλο 14.4 81.3 % 886 643 1473 330 kg
Varia 1VX H2O-4S Spartherm Ίσια Ξύλο 13 675 564 512 350 kg
Varia 1VXh H2O-4S Spartherm Ίσια Ξύλο 13 671 576 513 380 kg
Varia 2L Spartherm Δύο όψεων ανοιγόμενες Ξύλο 11.7 80 % 780 426 1368 270 kg
Varia 2L-100h-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11 79.3 % 1100 584 1439 280 kg
Varia 2L-55h GET und Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 791 565 1669 245 kg
Varia 2L-55h GET+DH Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 791 565 1669 245 kg
Varia 2L-55h H2O-4S Spartherm Δυο όψεων Ξύλο 9.1 530 512 385 kg
Varia 2L-55h-4S GET Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 639 583 1346 245 kg
Varia 2L-55h-4S GET + DH Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 639 583 1669 245 kg
Varia 2L-80h-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 13.5 489 512 273 kg