Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
LUANCO stone Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 78 % 480 480 1259 172 kg
LUGO 01 ceramic Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 81 % 560 470 1213 182 kg
LUGO 02 stone Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 81 % 560 470 1213 218 kg
LUGO 03 sheet metal Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 81 % 560 470 1187 159 kg
LUGO 04 sandstone Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 81 % 560 470 1213 195 kg
STROMBOLI N stone Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 79 % 666 475 1074 225 kg
STROMBOLI N ceramic Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 79 % 660 475 1074 175 kg
STROMBOLI N sheet metal Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 79 % 654 463 1047 155 kg
Madura Leda Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 8 75 % 644 687 1410 780 kg
Formia Leda Σόμπες αέρα Ξύλο 6 80 % 450 415 1050 210 kg
Novia Leda Σόμπες αέρα Ξύλο 6 80 % 450 450 1050 190 kg
Unica Leda Σόμπες αέρα Ξύλο 5 80 % 362 391 1167 129 kg
Onda Leda Σόμπες καλοριφέρ Ξύλο 10 80 % 570 526 1244 224 kg