Μοντέλοεικονίδιο ταξινόμησης Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
Varia 2Lh Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
VAria 2Lh H2O-4S Spartherm Δυο όψεων Ξύλο 14.7 81.9 % 738 685 1536 380 kg
Varia 2Lh-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
Varia 2LR-55h-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 9.1 80 % 462 512 195 kg
Varia 2R Spartherm Δύο όψεων ανοιγόμενες Ξύλο 11.7 80 % 780 426 1368 270 kg
Varia 2R-100h-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11 79.3 % 1100 584 1439 280 kg
Varia 2R-55h GET DH Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 791 565 1669 245 kg
Varia 2R-55h GET und Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 791 565 1669 245 kg
Varia 2R-55h H2O-4S Spartherm Δυο όψεων Ξύλο 9.1 530 512 385 kg
Varia 2R-55h-4S GET Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 639 583 1346 245 kg
Varia 2R-55h-4S GET + DH Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 639 583 1669 245 kg
Varia 2R-80h-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 13.5 489 512 273 kg
Varia 2Rh Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg