Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
Sandia Leda Σόμπες Boiler 12 80 % 735 530 1305 400 kg
3 Faces 900 Totem Τριών όψεων συρόμενα Ξύλο 13 70 % 744 410 535 295 kg
3 Faces 1000 Horizon Totem Τριών όψεων συρόμενα Ξύλο 17 77 % 746 464 490 380 kg
Epi 1000 Totem EPPI συρόμενα Ξύλο 11 64 % 946 571 585 350 kg
Eventail 900 conical Totem Πρισματικά συρόμενα Ξύλο 13 74 % 918 559 564 330 kg
Galbe 1000 Lateral Totem Διπλής όψης στρογγυλεμένα συρόμενα Ξύλο 17 77 % 989 563 460 360 kg
Horizon 1300 battant Totem Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 17 77 % 1226 452 510 480 kg
Lateral 900 Totem Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 13 70 % 869 486 564 330 kg
Carre 440 Totem Μιας όψης Ξύλο 14 74 % 562 540 440 240 kg
4 Faces Suspendu 900 Totem Ελεύθερα συρόμενα Ξύλο 14 78 % 800 800 590 390 kg
OPTIFIRE 800 Green Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 15 75 % 800 505 703 141 kg
3 Faces 800 Totem Τριών όψεων συρόμενα Ξύλο 13 70 % 1150 670 1500 380 kg
5 Faces 900 Totem Πρισματικά συρόμενα Ξύλο 13 70 % 940 740 1600 320 kg