Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
COSMOS 145 Bodart & Gonay Μιας όψης Αέριο Αέριο 12 79 % 1444 262 610.5 110 kg
COSMOS 100 Bodart & Gonay Μιας όψης Αέριο Αέριο 8 82 % 994 262 610.5 79 kg
INFIRE 603/604 Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 8 77.2 % 600 420 504 90 kg
INFIRE 683/684 Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 9 76 % 680 428 560 95 kg
FUEGO Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 10 75.4 % 786 451 649 160 kg
OPTIFIRE 763 Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 16.5 81 % 762 475 731 144 kg
LE TOP 72 Turbo fonte Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 13 75.2 % 700 545 430 131 kg