Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
Epi 900 Totem EPPI συρόμενα Ξύλο 13 70 % 970 700 1580 310 kg
Eventail 900 Totem Πρισματικά συρόμενα Ξύλο 13 74 % 1000 700 1560 360 kg
Frontal 900 Totem Μιας όψης Ξύλο 13 70 % 856 470 570 360 kg
Frontal 900 battant Totem Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 13 70 % 856 610 570 375 kg
Galbe 900 Totem Μιας όψης στρογγυλεμένα συρόμενα Ξύλο 13 70 % 845 742 560 350 kg
Galbe 900 Lateral Totem Διπλής όψης στρογγυλεμένα συρόμενα Ξύλο 13 70 % 799 466 460 320 kg
Horizon 1100 Totem Μιας όψης Ξύλο 17 77 % 1116 452 510 450 kg
Horizon 1100 battant Totem Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 17 77 % 1116 452 510 450 kg
Lateral 800 Totem Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 18 74 % 799 467 465 250 kg
Lateral Horizon 1000 Totem Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 17 77 % 946 561 490 380 kg
Panoramique 900 Totem Μιας όψης στρογγυλεμένα συρόμενα Ξύλο 13 70 % 762 872 545 330 kg
Panoramique 1000 Totem Μιας όψης στρογγυλεμένα συρόμενα Ξύλο 11 55 % 948 732 595 380 kg
Panoramique 900 Frontal Battant Totem Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 13 70 % 856 650 545 330 kg