Μοντέλοεικονίδιο ταξινόμησης Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
Varia B-120h-3S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 15 78 % 1410 517 1295 370 kg
Varia B-120h-4S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 15 78 % 1408 514 1295 370 kg
Varia B-FDh-3S Spartherm Ενεργειακά τζάκια αέρα Ξύλο 11 79 % 1209 670 1276 350 kg
Varia B-FDh-4S Spartherm Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 11 79 % 1.209 667 1.276 350 kg
Varia Bh Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 11 78.4 % 1151 517 1274 350 kg
Varia Bh-3S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 11 78.4 % 1151 514 1274 350 kg
Varia Bh-4S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 11 78.4 % 1151 511 1274 350 kg
Varia C-45h-4S Spartherm Τριών όψεων συρόμενα Ξύλο 8 82.1 % 563 558 1350 230 kg
Varia Ch-4S Spartherm Τριών όψεων συρόμενα Ξύλο 9 79.6 % 651 669 1372 250 kg
Varia Eh-4S Spartherm Στρογγυλεμένα συρόμενα Ξύλο 11 78.6 % 882 571 1167 240 kg
Varia FD Spartherm Διαμπερή ανοιγόμενα Ξύλο 11 78.3 % 808 1227 240 kg
Varia FD H2O-4S Spartherm Ίσια Ξύλο 13 675 608 512 310 kg
Varia FD-4S Spartherm Διαμπερή ανοιγόμενα Ξύλο 11 78.3 % 808 1227 240 kg