Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Heightεικονίδιο ταξινόμησης Weight
Lucia Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 13 86 % 95.2 62.6 112.9 233.2 kg
Marica Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 8.1 86 % 55.7 42.9 112.9 126 kg
Ginevra Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 8.1 86 % 47.6 41.7 112.9 160 kg
Ines Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 15.4 88.5 % 46.6 55.5 115.9 119 kg
Zoe Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 15.4 88.5 % 50.2 54.1 117.4 143 kg
Tosca 20 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 25.5 94.5 % 60.6 58.8 119 167.9 kg
Tosca 27 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 27 60.6 58.8 119 167.9 kg
Silvia Eva Calor Σόμπες αέρα Pellet 11 90.5 % 93.8 33.6 120.2 193 kg
Tosca 24 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 25.5 94.5 % 60.6 60.6 120.3 167.9 kg
Hydro 20 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 20 94.5 % 60.6 60.5 120.3 171.2 kg
Alberta Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 8.1 86 % 50.4 43.3 128.2 152 kg
Ludovica Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 12.6 83.5 % 67.5 56.5 131.2 187 kg
Margherita Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 12.6 83.5 % 67.5 56.5 131.2 187 kg