Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
KV 025 N WE Romotop Ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ Ξύλο 30 86 % 492 684 1457 270 kg
HW2Z 01 HEAT 70.50 WE Romotop Ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ Ξύλο 19 89 % 800 553 1200 245 kg
H2LF 01 HEAT 88.50 Romotop Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 12 81 % 1184 1331 270 kg
KV 025 W02 Romotop Ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ Ξύλο 18 90 % 840 503 1256 334 kg
KV 025 N WE – BACK DOOR Romotop Ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ Ξύλο 30 86 % 530 665 1469 275 kg
HW2N 01 HEAT 59.50 WE Romotop Ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ Ξύλο 18 86 % 690 553 1162 205 kg
KV 025 N Romotop Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 30 90 % 504 691 990 175 kg
KV 025 N- BACK DOOR Romotop Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 30 90 % 530 665 175 kg
KV 025 W02 – BACK DOOR Romotop Ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ Ξύλο 18 90 % 826 595 307 kg
KV 075 SINGLE GLASS Romotop Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 7 80 % 466 397 1057 126 kg
KV 6.6.3 C Romotop Τριών όψεων Ξύλο 14 83 % 720 533 175 kg
D2M 13 DYNAMIC 66.50 slim Romotop Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 7 84 % 720 397 1082 175 kg
HT2Z 01 ΗΕΑΤ 70.50 TUNNEL Romotop Διαμπερή Ξύλο 10 82 % 699 626 1078 175 kg