Ξύλο - Σόμπες

Spartherm

L: 406 D: 406 H: 1436
Power: 7.8
L: 406 D: 406 H: 1156
Power: 7.8
L: 406 D: 406 H: 1436
Power: 7.8
L: 539 D: 539 H: 1702
Power: 10.4
L: 583 D: 468 H: 1481
Power: 10.3
L: 567 D: 491 H: 1309
Power: 10.3
L: 500 D: 500 H: 1500
Power: 10.3