Ξύλο - Σόμπες

Eva Calor

L: 520 D: 420 H: 1050
Power: 8.5
L: 500 D: 430 H: 810
Power: 8.5

Romotop

L: 530 D: 440 H: 1064
Power: 14
L: 530 D: 440 H: 1064
Power: 14
L: 560 D: 470 H: 1384
Power: 14
L: 560 D: 470 H: 1359
Power: 14
L: 560 D: 470 H: 1384
Power: 14
L: 810 D: 459 H: 1046
Power: 16
L: 834 D: 470 H: 1070
Power: 16
L: 820 D: 463 H: 1086
Power: 16