Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depthεικονίδιο ταξινόμησης Height Weight
U22 Viadrus Λέβητες Ξύλο
U26 Viadrus Λέβητες Ξύλο
HERCULES DUO (528lt) Viadrus Λέβητες Wood/Pellet
Lateral Horizon 901 Totem Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 17.3 71.4 % 300 kg
3 Faces 901 Horizon Totem Τριών όψεων συρόμενα Ξύλο 17.3 71.4 % 310 kg
Frontal 901 Totem Μιας όψης Ξύλο 72 17.3 % 320 kg
Frontal 1000 Totem Μιας όψης Ξύλο 20 71 % 430 kg
Frontal 1100 Totem Μιας όψης Ξύλο 18 70 % 520 kg
Frontal 1300 Totem Μιας όψης Ξύλο 18 73 % 630 kg
Horizon 901 Totem Μιας όψης Ξύλο 17.3 72 % 300 kg
Horizon 1000 Totem Μιας όψης Ξύλο 20 71 % 350 kg
Horizon 1300 Totem Μιας όψης Ξύλο 17 78 % 480 kg
Horizon 1400 Totem Μιας όψης Ξύλο 18 77 % 510 kg