Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic.εικονίδιο ταξινόμησης Length Depth Height Weight
Tosca 15 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 16.3 91.5 % 60.6 59 111.4 157.5 kg
Hydro 27Kw Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 27 92 % 610 590 1180 202 kg
Hydro Cantina 27 Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 27 92 % 560 672 1515 202 kg
Tosca 13 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 13 92.9 % 48.7 51.8 92.4 117.8 kg
Duna Eva Calor Λέβητες Pellet 20.5 94 % 103.9 45.2 134.3 230 kg
Tosca 20 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 25.5 94.5 % 60.6 58.8 119 167.9 kg
Tosca 24 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 25.5 94.5 % 60.6 60.6 120.3 167.9 kg
Hydro 20 kW Eva Calor Σόμπες καλοριφέρ Pellet 20 94.5 % 60.6 60.5 120.3 171.2 kg
FPS 2.0 Helional Ηλιακοί συλλέκτες Ήλιος 95 %
Futura 19.5 Kw Eva Calor Λέβητες Pellet 19.5 95 % 103.9 45.1 134.3 266 kg
Futura 15 Kw Eva Calor Λέβητες Pellet 15 95 % 103.9 45.1 134.3 266 kg