Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic.εικονίδιο ταξινόμησης Length Depth Height Weight
Lateral 900 Totem Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 13 70 % 869 486 564 330 kg
Frontal 1100 Totem Μιας όψης Ξύλο 18 70 % 520 kg
Horizon 901 - Battant Totem Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 14 70 % 250 kg
Frontal 1000 Totem Μιας όψης Ξύλο 20 71 % 430 kg
Horizon 1000 Totem Μιας όψης Ξύλο 20 71 % 350 kg
Horizon 1000 - Battant Totem Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 20 71 % 300 kg
Lateral Horizon 901 Totem Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 17.3 71.4 % 300 kg
3 Faces 901 Horizon Totem Τριών όψεων συρόμενα Ξύλο 17.3 71.4 % 310 kg
Horizon 901 Totem Μιας όψης Ξύλο 17.3 72 % 300 kg
INFIRE 743 Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 10 72 % 740 600 428 110 kg
Virginia Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 29.3 72.5 % 98 65.4 88.1 257 kg
Vittoria Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 29.3 72.5 % 98 65.4 88.1 257 kg
Angelica Eva Calor Σόμπες αέρα Ξύλο 26.8 72.5 % 59.7 65.4 88.1 209 kg