Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic.εικονίδιο ταξινόμησης Length Depth Height Weight
COSMOS 125 Bodart & Gonay Μιας όψης Αέριο Αέριο 8 1264 340.5 610.5
COSMOS 125D Bodart & Gonay Διαμπερή Αέριο Αέριο 8 1264 375 617
U22 Viadrus Λέβητες Ξύλο
U26 Viadrus Λέβητες Ξύλο
HERCULES DUO (528lt) Viadrus Λέβητες Wood/Pellet
OPTIFIRE 700 green Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 13.5 703.5 474.5 783 125 kg
DESIGN 800 green Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 15 800 454 700 135 kg
DESIGN 1000 Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 16 1020 500 666 169 kg
DESIGN 700 GREEN Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 13.5 703.5 503.5 783 125 kg
INFIRE 800 green Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 13 800 456 623 141 kg
INFIRE 1000 Bodart & Gonay Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 14 1018 499 620 169 kg
Pumpstation Helional Ηλιακοί συλλέκτες Ήλιος
TT Combi Helional Δοχείο αδράνειας Ήλιος