Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Lengthεικονίδιο ταξινόμησης Depth Height Weight
MINI LA VELA III Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 329 2 kg
MIDI LA VELA IV Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 200 1.6 kg
MIDI LA VELA V Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 250 1.8 kg
MIDI LA VELA VI Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 300 2 kg
GRANDE LA VELA VII Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 760 11 kg
GRANDE LA VELA VIII Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 860 12.5 kg
GRANDE LA VELA IX Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 960 14 kg
Varia AS-3RLh-4S Spartherm Τριών όψεων συρόμενα Ξύλο 10.9 494 400 225 kg
Varia AS-2Lh-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 9.1 80 % 422 370 200 kg
Varia AS-2Rh-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 9.1 80 % 422 370 200 kg
Varia 2L-80h-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 13.5 489 512 273 kg
Varia 2R-80h-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 13.5 489 512 273 kg
Varia 2LR-55h-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 9.1 80 % 462 512 195 kg