Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Powerεικονίδιο ταξινόμησης Effic. Length Depth Height Weight
CHELSEA Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 800 280 450
LAYOUT 1V Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 858 450 661
LAYOUT FD Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 735 442 661
LAYOUT 2R Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 853 450 665
LAYOUT 2L Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 856 450 665
LAYOUT U Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 788 442 699
LAYOUT C Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 848 451 691
MINI LA VELA I Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 229 1.5 kg
MINI LA VELA II Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 279 1.8 kg
MINI LA VELA III Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 329 2 kg
MIDI LA VELA IV Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 200 1.6 kg
MIDI LA VELA V Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 250 1.8 kg
MIDI LA VELA VI Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 300 2 kg