Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Powerεικονίδιο ταξινόμησης Effic. Length Depth Height Weight
Stovo S Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 438 378 1115 175 kg
Stovo S - plus Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 500 440 1115 145 kg
Stovo M Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 438 378 1297 233 kg
Stovo L Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 438 378 1115 125 kg
Stovo L-plus Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 500 440 1115 132 kg
Sino City Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 592 504 1270 245 kg
Moro Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 589 496 1298 280 kg
Passo XS Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 448 452 1140 125 kg
Lugo 70/2 Eco Wave Dru Δύο όψεων Αέριο 6.9 80 % 661 400 440 85 kg
Lugo 70/3 Eco Wave Dru Τριών Όψεων Αέριο 6.9 80 % 685 400 440 85 kg
Lugo 80/2 Eco Wave Dru Δύο όψεων Αέριο 6.9 80 % 766 460 440 96 kg
Lugo 80/3 Eco Wave Dru Τριών Όψεων Αέριο 6.9 80 % 790 460 440 96 kg
Speedy Ph Spartherm Στρογγυλεμένα συρόμενα Ξύλο 7 79.8 % 536 528 1422 160 kg