Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Powerεικονίδιο ταξινόμησης Effic. Length Depth Height Weight
Varia 2L-55h-4S GET + DH Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 639 583 1669 245 kg
Varia 2R-55h-4S GET Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 639 583 1346 245 kg
Varia 2R-55h-4S GET + DH Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 639 583 1669 245 kg
Mini Z1 H2O-4S Spartherm Ίσια Ξύλο 7 85.9 % 646 468 1522 250 kg
Mini Z1h H2O-4S Spartherm Ίσια Ξύλο 7 85.9 % 515 441 1522 250 kg
OSLO Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 7 78 % 650 408 579 105 kg
MALAGA N01-ceramic Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 7 79 % 600 470 1108 194 kg
MALAGA N02-stone Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 7 79 % 610 425 1250 310 kg
Mini 2R-4S Spartherm Δύο όψεων ανοιγόμενες Ξύλο 7 78.4 % 506 467 1308 160 kg
Linear M 700 Spartherm Έτοιμα ένθετα Ξύλο 7 666 442 570 95 kg
Global 70XT BF Dru Ίσια Αέριο 7 82 % 720 362 600 70 kg
HL/R2SV 13 HEAT 50.44.33 Romotop Δύο όψεων ανοιγόμενες Ξύλο 7 83 % 500 370 983 100 kg
HL/R2SV 23 HEAT 50.44.33 Romotop Δύο όψεων ανοιγόμενες Ξύλο 7 83 % 500 370 983 100 kg