Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Powerεικονίδιο ταξινόμησης Effic. Length Depth Height Weight
U22 Viadrus Λέβητες Ξύλο
U26 Viadrus Λέβητες Ξύλο
HERCULES DUO (528lt) Viadrus Λέβητες Wood/Pellet
FPS 2.0 Helional Ηλιακοί συλλέκτες Ήλιος 95 %
Pumpstation Helional Ηλιακοί συλλέκτες Ήλιος
TT Combi Helional Δοχείο αδράνειας Ήλιος
Pelletherm Erato Λέβητες Pellet
Automatic Pelletherm Erato Λέβητες Pellet
GP Erato Καυστήρες Pellet
CAMBRIDGE 400 Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 500 180 600 19 kg
CAMBRIDGE 600 Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 700 180 600 27 kg
ELIPSE CASE Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 966 259 431 41.5 kg
ELIPSE Z Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 690 240 408 44.5 kg