Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weightεικονίδιο ταξινόμησης
BISOLID SAVER COMBI Erato Λέβητες Pellet
MINI LA VELA I Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 229 1.5 kg
MIDI LA VELA IV Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 200 1.6 kg
MINI LA VELA II Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 279 1.8 kg
MIDI LA VELA V Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 250 1.8 kg
MINI LA VELA III Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 329 2 kg
MIDI LA VELA VI Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 300 2 kg
GRANDE LA VELA VII Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 760 11 kg
GRANDE LA VELA VIII Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 860 12.5 kg
QUADRA DROP-IN AUTOMATIC I Spartherm-Ebios Καυστήρες Βιοαιθανόλη 601 156 176 13 kg
GRANDE LA VELA IX Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 960 14 kg
QUADRA DROP-IN I Spartherm-Ebios Καυστήρες Βιοαιθανόλη 698 233 102 18.5 kg
CAMBRIDGE 400 Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 500 180 600 19 kg