Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
Ambiente a5 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 9.1 78 % 556 498 1390 305 kg
LINEAR Module M Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 9 80 % 1150 450 977 112 kg
Redoro S Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 9.8 80 % 404 404 1502 160 kg
Moro Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 589 496 1298 280 kg
Ambiente a3 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 539 539 1381 180 kg
Senso L Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 9.1 80 % 568 481 1310 233 kg
Noto Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 9.1 80 % 597 529 1079 245 kg
LINEAR Module XS Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 5.2 80 % 1100 350 991 56.5 kg
Passo XS Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 448 452 1140 125 kg
Redoro M Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.8 80 % 404 404 1436 210 kg
Stovo M Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 438 378 1297 233 kg
Sino L Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 9.1 78 % 590 505 1272 260 kg
Stovo S - plus Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 500 440 1115 145 kg