Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depthεικονίδιο ταξινόμησης Height Weight
Horizon 901 - Battant Totem Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 14 70 % 250 kg
Horizon 1000 - Battant Totem Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 20 71 % 300 kg
Horizon 1400 - Battant Totem Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 18 77 % 510 kg
FPS 2.0 Helional Ηλιακοί συλλέκτες Ήλιος 95 %
Pumpstation Helional Ηλιακοί συλλέκτες Ήλιος
TT Combi Helional Δοχείο αδράνειας Ήλιος
Varia FD Spartherm Διαμπερή ανοιγόμενα Ξύλο 11 78.3 % 808 1227 240 kg
Varia FD-4S Spartherm Διαμπερή ανοιγόμενα Ξύλο 11 78.3 % 808 1227 240 kg
Bravo Spartherm Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 8 80.3 % 880 1355 230 kg
Mini R1V Spartherm Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 6 84.1 % 580 1136 150 kg
Mini R1V-4S Spartherm Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 6 84.1 % 580 1136 150 kg
Mini S-4S Spartherm Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 7 78.1 % 775 1240 205 kg
Mini Z1 Spartherm Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 7 78.1 % 580 1358 160 kg