Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
RIANO 03 serpentine Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 80 % 820 420 920 175 kg
RIANO N 01 steel Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 80 % 827 410 963 172 kg
RIANO N 02 ceramic Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 80 % 827 410 995 194 kg
SORIA 01 ceramic Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 80 % 548 540 1551 223 kg
SORIA 02 serpentine Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 80 % 549 540 1541 310 kg
OVALIS 05 A ceramic - accumulation Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 82 % 628 456 1390 159 kg
RIANO 01 steel Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 80 % 810 410 880 138 kg
OVALIS 02 A stone - accumulation Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 83 % 628 449 1390 175 kg
OVALIS 03 sheet metal Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 83 % 628 398 1049 134 kg
OVALIS 05 ceramic Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 82 % 630 398 1071 138 kg
OVALIS 01 A ceramic with relief structure - accumulation Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 83 % 628 449 1390 159 kg
RIANO 02 ceramic Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 80 % 834 434 904 155 kg
OVALIS 03 A sheet metal - accumulation Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 83 % 628 446 1390 150 kg