Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
MERU N 04 steel + ceramic Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 80 % 536 448 1081 148 kg
LAREDO T 04 sandstone Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 80 % 528 398 997 128 kg
LAREDO T 01 ceramic Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 80 % 528 398 997 125 kg
LAREDO T 02 serpentine Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 80 % 528 398 997 137 kg
LAREDO T 03 steel Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 80 % 528 398 975 122 kg
MERU N 03 steel Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 80 % 536 448 1049 153 kg
OVALIS 01 ceramic with relief structure Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 83 % 630 398 1071
LAREDO F 02 serpentine Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 80 % 520 318 996 160 kg
LAREDO F 03 steel Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 80 % 520 318 974 120 kg
LAREDO F 01 ceramic Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 80 % 520 318 996 132 kg
LAREDO 04 AKUM sandstone - accumulation Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 80 % 528 398 1312 147 kg
IRUN 02 stone Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 11 80 % 458 458 1119 167 kg
EVORA T 07 sandstone Romotop Σόμπες αέρα Ξύλο 8 80 % 528 398 997 128 kg