Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic.εικονίδιο ταξινόμησης Length Depth Height Weight
Speedy Rh Spartherm Στρογγυλεμένα συρόμενα Ξύλο 9 78 % 739 632 1365 220 kg
Speedy RDRh Spartherm Στρογγυλεμένα συρόμενα Ξύλο 11 78 % 695 725 1482 270 kg
Speedy R Spartherm Στρογγυλεμένα ανοιγόμενα Ξύλο 9 78 % 726 505 1325 210 kg
Speedy K Spartherm Πρίσμα Ξύλο 9 78 % 726 434 1323 210 kg
Speedy Kh Spartherm Πρίσμα Ξύλο 9 78 % 754 576 1357 220 kg
Speedy M Spartherm Πρίσμα Ξύλο 8 78 % 657 404 1275 190 kg
Speedy Mh Spartherm Πρίσμα Ξύλο 8 78 % 661 537 1360 200 kg
Speedy 1V Spartherm Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 9 78 % 815 1315 200 kg
Speedy 1V-4S Spartherm Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 9 78 % 815 1315 200 kg
Speedy 1Vh Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 9 78 % 815 580 1407 270 kg
Speedy 1Vh-4S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 9 78 % 815 588 1407 270 kg
Varia B-120h-3S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 15 78 % 1410 517 1295 370 kg
Varia B-120h-4S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 15 78 % 1408 514 1295 370 kg