Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
Piko M Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.8 80 % 406 406 1436 238 kg
Redoro M Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.8 80 % 404 404 1436 210 kg
Ambiente a7 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 583 468 1190 300 kg
Senso L Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 9.1 80 % 568 481 1310 233 kg
Mellino H2O Spartherm Σόμπες καλοριφέρ Pellet 7.5 90 % 560 545 1250 220 kg
LINEAR Module M Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 9 80 % 1150 450 977 112 kg
Mellino Spartherm Σόμπες αέρα Pellet 8.4 86 % 560 545 1250 178 kg
Cubo L Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.8 80 % 406 406 1436 180 kg
Passo XS Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 448 452 1140 125 kg
Stovo L-plus Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 500 440 1115 132 kg
Stovo S - plus Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 6.5 80 % 500 440 1115 145 kg
Passo L Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.9 80 % 481 481 1636 165 kg
Ambiente a4 Spartherm Σόμπες αέρα Ξύλο 7.7 80 % 539 539 1703 180 kg