Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic.εικονίδιο ταξινόμησης Length Depth Height Weight
TOWER Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 450 450 1493 64 kg
THE CITY Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 1000 265 800 40 kg
ARCHITECTURE SL Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 605 202 430 40 kg
ELIPSE WALL Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 960 293 405 24 kg
OXFORD 600 Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 900 151 540 29 kg
OXFORD 700 Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 1150 151 590 37 kg
QUADRA WALL Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 600 328 400 25 kg
KENSINGTON Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 800 275 400
CHELSEA Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 800 280 450
LAYOUT 1V Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 858 450 661
LAYOUT FD Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 735 442 661
LAYOUT 2R Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 853 450 665
LAYOUT 2L Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 856 450 665