Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depthεικονίδιο ταξινόμησης Height Weight
ANGLE 88, AL/R 2 LF 01 Romotop Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 12 83 % 963 605 1430 320 kg
Varia M-60h-4S GET Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 8 80 % 760 606 1463 255 kg
Varia 2Rh-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
Varia 2Rh Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
Varia 2Lh-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
Varia 2Lh Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11.7 80 % 798 607 1426 275 kg
Varia FD H2O-4S Spartherm Ίσια Ξύλο 13 675 608 512 310 kg
Frontal 900 battant Totem Διαμπερή συρόμενα Ξύλο 13 70 % 856 610 570 375 kg
Varia A FDh H2O-4S Spartherm Ίσια Ξύλο 13 955 610 438 425 kg
Pony PS9 hell gray Erato Σόμπες αέρα Pellet 9 90 % 470 612 1083
Varia FDh H2O-4S Spartherm Ίσια Ξύλο 13 671 618 513 414 kg
Varia Ah-4S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 11 80.4 % 1010 626 1248 300 kg
HT2Z 01 ΗΕΑΤ 70.50 TUNNEL Romotop Διαμπερή Ξύλο 10 82 % 699 626 1078 175 kg