Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depthεικονίδιο ταξινόμησης Height Weight
MIDI LA VELA V Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 250 1.8 kg
MIDI LA VELA VI Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 300 2 kg
GRANDE LA VELA VII Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 760 11 kg
GRANDE LA VELA VIII Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 860 12.5 kg
GRANDE LA VELA IX Spartherm-Ebios Τζάκια Βιοαιθανόλη 960 14 kg
KV 065 AN Romotop Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 16 80 % 1234 1432 338 kg
H2LG 01 HEAT 110.50 Romotop Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 16 80 % 1404 1331 315 kg
H2LE 01 HEAT 66.50 Romotop Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 12 85 % 964 1331 230 kg
H2LF 01 HEAT 88.50 Romotop Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 12 81 % 1184 1331 270 kg
BISOLID SAVER COMBI Erato Λέβητες Ξύλο
BISOLID SAVER COMBI Erato Λέβητες Pellet