Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Power Effic. Length Depth Height Weight
H2P 13 HEAT 70.44 slim Romotop Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 8 85 % 699 421 923 133 kg
H2Q 01 HEAT 42.50 Romotop Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 7 84 % 419 491 1003 105 kg
HL/R2LG 01 HEAT 65.51.40 Romotop Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 11 85 % 876 626 1364 230 kg
KV 6.6.3 C Romotop Τριών όψεων Ξύλο 14 83 % 720 533 175 kg
KV 025 N WE Romotop Ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ Ξύλο 30 86 % 492 684 1457 270 kg
HW2Z 01 HEAT 70.50 WE Romotop Ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ Ξύλο 19 89 % 800 553 1200 245 kg
HL/R2LF HEAT 81.51.40 Romotop Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 83 % 1036 626 1364 260 kg
ANGLE 88, AL/R 2 LF 01 Romotop Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 12 83 % 963 605 1430 320 kg
HC2LG 21 HEAT 65.51.31 Romotop Τριών όψεων Ξύλο 12 83 % 731 559 1337 210 kg
HT2Z 01 ΗΕΑΤ 70.50 TUNNEL Romotop Διαμπερή Ξύλο 10 82 % 699 626 1078 175 kg
HWA2N 01 HEAT 59.50 WE Romotop Ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ Ξύλο 13 83 % 716 552 1011 193 kg
ANGLE 66, AL/R 2 SE 05 Romotop Δύο όψεων ανοιγόμενες Ξύλο 11 85 % 741 568 1130 185 kg
ANGLE 66, AL/R 2 SE 01 Romotop Δύο όψεων ανοιγόμενες Ξύλο 11 85 % 741 568 1130 185 kg